Obsah

Zástupca starostu Ernest Németh sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej dňa 30.11.2021 vzdal funkcie zástupcu starostu obce ku dňu 01.12.2021, čo je uvedené v uznesení č. 2021/07-04.

 

Zástupca starostu obce Dunajská Lužná je zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná, ktorý po poverení starostom obce zastupuje starostu obce.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení.

Plní, v prípade zaniknutia mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, úlohy starostu obce v plnom rozsahu.

 

Podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje starosta obce Dunajská Lužná zástupcovi starostu p. Ernestovi Némethovi paušálnu odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu za mesiac:

Rok 2021
Janurá 2021    - vo výške 237,- Eur
Februá 2021    - vo výške 255,- Eur
Marec 2021     - vo výške 246,- Eur
Apríl 2021        - vo výške 246,- Eur
Máj 2021          - vo výške 246,- Eur
Jún 2021          - vo výške 246,- Eur
Júl 2021           - vo výške 246,- Eur
August 2021    - vo výške 246,- Eur
September 2021 - vo výške 246,- Eur
Október 2021    - vo výške 246,- Eur
November 2021    - vo výške 246,- Eur

 

Rok 2020
Január 2020         - vo výške 220,- Eur
Február 2020        - vo výške 220,- Eur
Marec 2020          - vo výške 271,- Eur
Apríl 2020             - vo výške 237,- Eur
Máj 2020               - vo výške 237,- Eur
Jún 2020               - vo výške 237,- Eur
Júl 2020                - vo výške 237,- Eur
August 2020         - vo výške 237,- Eur
September 2020  - vo výške 237,- Eur
Október 2020        - vo výške 237,- Eur
November 2020    - vo výške 237,- Eur
December 2020    - vo výške 237,- Eur

 

Rok 2019
Február 2019      - vo výške 220,- Eur.
Marec 2019         - vo výške 220,- Eur.
Apríl 2019            - vo výške 220,- Eur.
Máj 2019              - vo výške 220,- Eur.
Jún 2019              - vo výške 0,- Eur.
Júl 2019               - vo výške 0,- Eur.
August 2019        - vo výške 0,- Eur.
September 2019 - vo výške 220,- Eur.
Október 2019      - vo výške 220,- Eur.
November 2019  - vo výške 220,- Eur.
December 2019  - vo výške 220,- Eur

Táto informácia je zverejnená v súlase s §25, ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.