Obsah

Ernest Németh

zástupca starostu obce Dunajská Lužná

 

Zástupca starostu obce Dunajská Lužná je zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná, ktorý po poverení starostom obce zastupuje starostu obce.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení.

Plní, v prípade zaniknutia mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, úlohy starostu obce v plnom rozsahu.

 

Podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje starosta obce Dunajská Lužná zástupcovi starostu p. Ernestovi Némethovi paušálnu odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu za mesiac:

Rok 2021
Janurá 2021    - vo výške 237,- Eur
Februá 2021    - vo výške 255,- Eur
Marec 2021     - vo výške 246,- Eur
Apríl 2021        - vo výške 246,- Eur
Máj 2021          - vo výške 246,- Eur
Jún 2021          - vo výške 246,- Eur
Júl 2021           - vo výške 246,- Eur
August 2021    - vo výške 246,- Eur
September 2021 - vo výške 246,- Eur

 

Rok 2020
Január 2020         - vo výške 220,- Eur
Február 2020        - vo výške 220,- Eur
Marec 2020          - vo výške 271,- Eur
Apríl 2020             - vo výške 237,- Eur
Máj 2020               - vo výške 237,- Eur
Jún 2020               - vo výške 237,- Eur
Júl 2020                - vo výške 237,- Eur
August 2020         - vo výške 237,- Eur
September 2020  - vo výške 237,- Eur
Október 2020        - vo výške 237,- Eur
November 2020    - vo výške 237,- Eur
December 2020    - vo výške 237,- Eur

 

Rok 2019
Február 2019      - vo výške 220,- Eur.
Marec 2019         - vo výške 220,- Eur.
Apríl 2019            - vo výške 220,- Eur.
Máj 2019              - vo výške 220,- Eur.
Jún 2019              - vo výške 0,- Eur.
Júl 2019               - vo výške 0,- Eur.
August 2019        - vo výške 0,- Eur.
September 2019 - vo výške 220,- Eur.
Október 2019      - vo výške 220,- Eur.
November 2019  - vo výške 220,- Eur.
December 2019  - vo výške 220,- Eur

Táto informácia je zverejnená v súlase s §25, ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.