Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.06.2012

2012-38

Nová kartotéka 2ks a závesná zložka 1ks

447,92 EUR

Manutan Slovakia, s. r. o.

Dunajská Lužná

18.06.2012

2012-39

Poskytnutie služby odborne spôsobilej osoby...

1 100,40 EUR

Nahálka Michal

Dunajská Lužná

18.06.2012

2012-40

Inštalácia tlačiarne a skenera, oprava tlačiarne, oprava počítača...

504,00 EUR

Ing. Jozef Kalužník - JKL

Dunajská Lužná

04.06.2012

2012-03-MKS

Grafika a tlač Lužnianskeho spravodaja

720,00 EUR

AHO3

Dunajská Lužná

25.05.2012

2012-31

Oprava počítača a základnej dosky, výmena kondenzátora

65,40 EUR

Ing. Jozef Kalužník - JKL

Dunajská Lužná

25.05.2012

2012-34

Vypracovanie projekt. dok. na výst. chodníka Orechová ul.

2 132,40 EUR

R-PROJECT INVEST sr.o.

Dunajská Lužná

25.05.2012

2012-35

Ochranné siete za futb. bránou

2 308,00 EUR

STS Domanik Ján, s. r. o.

Dunajská Lužná

25.05.2012

2012-36

Výroba poštových poukážok 5100 ks

81,60 EUR

Slovenská pošta, a. s.

Dunajská Lužná

25.05.2012

2012-15

Moje prvé čiary - pracovná učebnica pre I. ročník, 88 ks

96,80 EUR

Orbis Pictus Istropolitana

Dunajská Lužná

25.05.2012

2012-29

Oprava plynového zar. - Pri kniežacích mohylách 1527/4 B1

115,00 EUR

Termogas Servis Krajčír Vladimír

Dunajská Lužná

25.05.2012

2012-37

Programátorské práce, tlačová zostava invent., súpis podľa ponuky od fy Emel

200,00 EUR

A.V.I.S., spol. s r. o.

Dunajská Lužná

23.05.2012

2012-04-MKS

Megatrampolína top exclusive

400,00 EUR

GLORIA IMPORT CZ

Dunajská Lužná

11.05.2012

2012-33

Strihanie okrasných kríkov v časti Jánošíková - galéria sôch a pri erbe

1 157,00 EUR

Krištof Karol

Dunajská Lužná

03.04.2012

2012-26

Dopravné značenie na ulici Pri hrádzi podľa projektovej dok.

2 000,00 EUR

Jozef Talajka

Dunajská Lužná

03.04.2012

2012-27

PC I32120T 2,6 GHz + WIN7, HD500GB, RAM 4GB, OFFICE 2010 pre podn.

719,40 EUR

JKL, s. r. o.

Dunajská Lužná

03.04.2012

2012-28

Dopravné značenie na ulici Vodárenská podľa projektovej dok.

752,20 EUR

Jozef Talajka

Dunajská Lužná

03.04.2012

2012-25

Dopravné značenie na žel. stanici v N. Košariskách podľa projektovej dok.

1 000,00 EUR

Jozef Talajka

Dunajská Lužná

26.03.2012

2012-24

Modul GIS v počte 2 ks

400,00 EUR

A.V.I.S., spol. s r. o.

Dunajská Lužná

23.03.2012

2012-23

Zmeny modulu verejný reg. súvisiace s novelou zákona 211/200 Z.z.

64,00 EUR

PSoIT Pavel Schauer

Dunajská Lužná

23.03.2012

2012-22

Hydrogeologické posúdenie pre stavbu materská škôlka N. Lipnica

370,00 EUR

RNDr. Zoltán Hlavatý, CSc.

Dunajská Lužná

20.03.2012

2012-21

Výškopisné a polohopisné zameranie

295,00 EUR

Vašková Milica, Ing.

Dunajská Lužná

19.03.2012

2012-18

Konferenčná stolička 8ks

226,88 EUR

Manutan Slovakia, s. r. o.

Dunajská Lužná

19.03.2012

2012-16

Kancelárska stolička calypso

136,68 EUR

Manutan Slovakia, s. r. o.

Dunajská Lužná

19.03.2012

2012-19

Rozšírenie počítačovej siete a pripojenie kopírovacieho stroja

51,00 EUR

Ing. Jozef Kalužník - JKL

Dunajská Lužná

19.03.2012

2012-20

Učebnica prírodovedy

195,00 EUR

Altec, s. r. o.

Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: