Municipal Office of Dunajská Lužná

Obecný úrad Dunajská LužnáSídlo

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná
Identifikačné číslo (IČO): 00400009

Finančná inštitúcia: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112
 

KONTAKTY

Obecný úrad - prízemie

 • investičná výstavba, doprava: Mgr. Iveta Fajnorová
  číslo dverí: 3 | telefón: 02/40259821 | mobil: 0911 196 505 | email: iveta.fajnorova@dunajskaluzna.sk
   
 • investičná výstavba, doprava: Ing. Erik Tomko
  číslo dverí: 3 | telefón: 02/40259821 | email: erik.tomko@dunajskaluzna.sk
   
 • podateľňa, archív, kopírovanie: Laura Csomorová
  číslo dverí: 7 | telefón: 02/40259811 | email: laura.csomorova@dunajskaluzna.sk,   info@dunajskaluzna.sk
   
 • hospodárska správa, údržba zelene, výrub drevín, podnikatelia: Renáta Braxatoris
  číslo dverí: 8 | telefón: 02/40259835 | email: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk
   
 • správa budov, rozkopávky, revízie, verejné osvetlenie: Eduard Kostolány
  číslo dverí: 8 | telefón: 02/40259814 | email: eduard.kostolany@dunajskaluzna.sk
   
 • matrika, osvedčovanie, cintoríny, školstvo: Lucia Gažíková
  číslo dverí: 9 | telefón: 02/40259822 | email: lucia.gazikova@dunajskaluzna.sk
   
 • evidencia obyvateľstva, pokladňa, osvedčovanie, súpisné a orientačné čísla: Zuzana Mészárosová
  číslo dverí: 9 | telefón: 02/40259818 | email: zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk
   
 • životné prostredie, odpadové hospodárstvo, poplatok za komunálny odpad: Ing. Jana Dubovcová
  číslo dverí: 10 | telefón: 02/40259820 | email: jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk
   
 • životné prostredie, odpadové hospodárstvo, poplatok za komunálny odpad: Mgr. Martina Víťazková
  číslo dverí: 10 | telefón: 02/40259820 | email: martina.vitazkova@dunajskaluzna.sk
   
 • sociálna agenda, terénny sociálny pracovník: Mgr. Ingrid Stoličná
  zasadacia miestnosť | mobil: 0911 748 027 | email: ingrid.stolicna@dunajskaluzna.sk
   

Obecný úrad - 1. poschodie

 • správa majetku, územný plán: Iveta Hanicová
  číslo dverí: 13 | telefón: 02/40259825 | email: iveta.hanicova@dunajskaluzna.sk
   
 • správa majetku, územný plán: Ing. Lucia Šindlerová
  číslo dverí: 13 | telefón: 02/40259825 | email: lucia.sindlerova@dunajskaluzna.sk
   
 • organizačný, informačný referát, vzťahy s verejnosťou: Eva Némethová
  číslo dverí: 14 | telefón: 02/40259813 | email: eva.nemethova@dunajskaluzna.sk
   
 • prednosta obecného úradu: Ing. Norbert Hudák
  číslo dverí: 14 | telefón: 02/40259813 | mobil: 0918 632 117 |  email: prednosta@dunajskaluzna.sk
   
 • dane a poplatky, daňové pohľadávky, zaujatie verejného priestranstva: Mgr. Viera Dikošová
  číslo dverí: 15 | telefón: 02/40259816 | email: viera.dikosova@dunajskaluzna.sk
   
 • dane a poplatky, daňové pohľadávky, zaujatie verejného priestranstva: Ing. Lenka Szárazová
  číslo dverí: 15 | telefón: 02/40259816 | email: lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk
   
 • sekretariát starostu, personalistika, mzdová učtáreň, školstvo: Mária Kissová
  číslo dverí: 16 | telefón: 02/40259817 | email: maria.kissova@dunajskaluzna.sk
   
 • organizačný, informačný referát, vzťahy s verejnosťou: Mgr. Mária Kotusová
  číslo dverí: 16 | telefón: 02/40259817 | mobil: 0910 334 222 |  email: maria.kotusova@dunajskaluzna.sk
   
 • starosta obce: Ernest Németh
  číslo dverí: 16 | telefón: 02/40259812 | email: starosta@dunajskaluzna.sk
   
 • účtovníctvo, fakturácia, pohľadávky: Eva Stoličná
  číslo dverí: 18 | telefón: 02/40259828 | email: eva.stolicna@dunajskaluzna.sk
   
 • ekonóm - účtovníctvo, rozpočet, dotácie, nájomné byty: Mgr. Rastislav Halan
  číslo dverí: 18 | telefón: 02/40259826 | email: rastislav.halan@dunajskaluzna.sk

Kontakty na stiahnutie Typ: PDF dokument, Velkosť: 158.74 kB