Cykloturistický výlet po hrádzi do Hamuliakova

Medzi prvé aktivity nového výboru Jednoty dôchodcov v Dunajskej Lužnej pre členov i nečlenov patrila cykloturistická vychádzka po starej a novej hrádzi do Hamuliakova. Nebolo nás veľa, ale pri dobrej nálade a pohode sa akcia vydarila, o čom svedčia priložené fotografie.