Plán činnosti JDS Dunajská Lužná na rok 2023

V programe sú naplánované pravidelné činnosti

 • mesačné zasadnutie výboru
 • týždenné stretávania členov na aktivitách
 • upratovanie klubu
 • divadelné predstavenia, výstavy, koncerty
 • nácvik speváckej skupiny
 • používanie knižnej búdky

Ďalšie akcie

 • vybudovať terasu na vonkajšie aktivity
 • brigáda okolo klubu a sadenie kvetov – podľa počasia – apríl
 • dobrovoľnícke práce

Učíme sa v každom veku – je motívom mnohých z nás. Naše členky navštevujú univerzitu 3.veku a jazykové kurzy v Bratislave.

Január

10.1. – NOVOROČNÉ POSEDENIE

17.1. – rozprávanie - ŽIVOTNÉ PRÍBEHY

24.1. – SENIORI V AKCII - Ukážka videí a fotografií z celoročnej činnosti klubu

31.1. – prednáška: CESTOVANIE PO MEXIKU (Olinka Šipošová)

Február

7.2. – TANEČNÉ CHOREOGRAFIE - Multigeneračné predstavenie tanca, baletu, kabaretu, argentínskeho tanga

13.2. – otvorenie knižnej búdky

14.2. – VALENTINSKÉ POSEDENIE

21.2. – HÁDAJ KTO - spoločné pobavenie 

25.2. – výročná členská schôdza

28.2. – prednáška - ZLAVOMAT

Marec

7.3 – PRIPOMIENKA NA OSLAVU DŇA ŽIEN V MINULOSTI - MDŽ

14.3. – prednáška - DUŠEVNÉ ZDRAVIE A UKÁŽKA TRÉNINGU PAMÄTI

21.3. – prednáška - ŽIME ZDRAVŠIE (Mgr. Zitka Horniková - konzultantkou na stravu a výživu)

24.3 – divadelné predstavenie NEPOLEPŠITEĽNÝ SVÄTEC

28.3 – ľudová veselohru - AKO NA LÚČKACH ŽUPANA VÍTALI

Apríl

4.4. – kreatívna tvorba VEĽKÁ NOC  

18.4. – skupinová hra - ZÁBAVNO - VEDOMOSTNÝ KVÍZ

25.4. – prednáška - DIGITÁLNE KURZY

Máj 

2.5. – prednáška - BYLINKY

9.5. – skupinová hra - SLOVÁ V SLOVÁCH

16.5. – zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda 

27.5. – ŠPORTOVÉ HRY PRE SENIOROV

Jún

6.6. – poznávaci jednodňový výlet – Trenčín a Trenčianske Teplice

13.6. – zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda 

September

5.9. – zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda 

12.9. – poznávací jednodňový výlet – Kroměříž a Zámok Buchlovice

Október

14.10. – Úcta k starším v sobotu o 14:00 hod. v MKS

Plánované prezentácie po ktorých nasleduje voľná diskusia:

 • VÝTVARNÉ PRÁCE
 • LIEKY, BYLINKY A ICH POUŽITIE
 • EKOSYSTÉMY
 • TIPY A TRIKY NA CESTOVANIE PRE SENIOROV
 • AKO SA STARAŤ O KVETY A ÚPRAVA KVETOV
 • ŽIVOTOSPRÁVA

Nasledujúce aktivity budú prebiehať na základe záujmu a pravidelnej účasti

 • treningy na počitačoch a práca s počítačom
 • posedenia pri predstaveniach svetových kultúrných scén
 • opekačka v prírode
 • posedenie pri čaji
 • posedenie pri knihe
 • večer s poéziou pri sviečke
 • cestovateľské zážitky
 • krúžok šikovných rúk
 • turistický krúžok
 • herecký krúžok
 • šachový krúžok
 • tanečný krúžok
 • pamäťová kniha
 • kvízová  súťaž
 • vtipnejší vyhráva
 • krátke príbehy – čítanie
 • súťaž o najlepší humorný príbeh

Zmeny v pláne sú možné.

Všetky aktivity a termíny budú oznámené vopred cez email, ústne, umiestnením do verejnej oznamovacej schránky pred MKS alebo vyhlásené v miestnom rozhlase.