Podujatia v obci - rok 2023

Kultúrne, športové a iné podujatia v obci Dunajská Lužná od júna 2023

Termín 

Názov

Miesto, čas

Organizátor

JÚN

2.6.

Koncert Michala Davida

štadión OFK,
od 19.00 hod.

OFK

6.6.

Poznávací výlet

Trenčín a Trenčianske Teplice

JDS

13.6.

Zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda

Dunajská Streda

JDS

18.6.

Deň rodiny

ihrisko JAMA,
14.00 - 19.00 hod.

Obec DL

22.6.

Bezpríspevkové darovanie krvi

obecný úrad,
8.00 - 11.00 hod.

MS SČK v DL

24.6.

Jánske ohne

areál skateparku,
18.00 - 23.00 hod.

Obec DL

27.6.

Klubové predprázdninové súťaže

MKS veľká sála,
18.00 - 20.30 hod.

TAEKWON-do

JÚL

     

1.7.

Príprava preteku poštových holubov pre verejnosť - prakt. ukážka

ZO CHPH,
od 9.00 hod.

ZO CHPH

2.7.

Cesta rozprávkovým lesom

ihrisko JAMA, od 10.00 hod.

ADL, Rozárka, OFK

3.7.

Vyhodnotenie pretekov pre verejnosť - praktická ukážka

ZO CHPH,
od 19.00 hod.

ZO CHPH

21.7.

Účasť na slávnosti pri 143. výročí narodenia M.R. Štefánika

Košariská, Priepasné, Holíč

Spolok rodákov M.R.Š.

SEPTEMBER

5.9.

Zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda

Dunajská Streda

JDS

5.9.

Otvorenie novej tréningovej sezóny

MKS veľká sála,
18.00 - 20.30 hod.

TAEKWON-do

4. - 8.9.

Nábor nových členov KLIMO DANCE

Tanečná sála, Hlavná 16.00 - 19.00 hod. 

KLIMO DANCE STUDIO

9.9.

Deň obce

ihrisko Jama,
14.00 - 23.00 hod.

Obec DL

12.9.

Poznávací výlet

Kroměříž, Zámok Buchlovice

JDS

23.9.

Koncert Kollárovci

štadión OFK,
od 19.00 hod.

OFK

OKTÓBER

6.10.

koncert FRAGILE

MKS

agentúra

14.10.

Mesiac úcty k starším

MKS,
14.00 hod.

JDS

19.10.

Bezpríspevkové darovanie krvi

obecný úrad,
08.00 - 11.00 hod.

MS SČK v DL

20.10.  VČS členov spolku MKS 17.30 hod. MS SČK DL

21.10.

Regionálne stretnutie k 105. výročiu vzniku  ČSR

obecný úrad

Spolok rodákov M.R.Š.

NOVEMBER

04. - 05. 11. Európske Rómske kováčske sympózium MKS Hefaiston
17. 11. Zabíjačka za mäsiarstvom Lintner Obec DL a Mäsiarstvo Lintner

25.11.

Katarínska zábava

MKS

OFK

DECEMBER
02. 12.  Vianočné posedenie seniorov MKS Sociálna komisia pri OZ, obec DL
03. 12.  Rozsvietenie vianočného stromu a príchod sv. Mikuláša Námestie sv. Martina Obecný úrad
16. 12.  Vianočné trhy Námestie sv. Martina Obec DL a Promo Activity
30. 12.  Vianočný koncert Terchová RK kostol  Obec DL
31. 12. Silvester a Novoročný ohňostroj štadión OFK Obec DL

 

Podujatia a termíny budeme priebežne dopĺňať na základe informácií poskytnutých od organizácií.