Národné stretnutie pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika Bratislava 25. 06. 2010

Veľa našich členov sa zúčastnilo tohto stretnutia, kde boli udelené Pamätné medaile a Pamätné listy osobnostiam a zástupcom miest, obcí a organizácií, ktoré si uchovávajú pamiatku na M. R. Štefánika v rokoch minulých aj v súčasnosti.