Športové hry 2022

Vážení členovia Jednoty dôchodcov,
posledné dva roky boli zrušené mnohé aktivity kvôli pandémii a obmedzeniam a život v kluboch seniorov stichol. Nebolo to ľahké obdobie pre každého, pretože väčšina sa obávala o svoje zdravie a zdravie svojej rodiny.

Zároveň však všetci dúfali, že sa situácia zmení k lepšiemu a budú môcť pokračovať v bežnej činnosti. Chýbali im priatelia, priateľské rozhovory, ľudská interakcia.

Mnohí z nich sa už nevedeli dočkať, kedy budú mať aspoň nejakú zo svojich pravidelných obľúbených aktivít.

Preto, hneď ako to bolo možné sme sa zmobilizovali a začali sme s bohatým pravidelným programom plným zaujímavých prednášok.

Medzi ne sme vložili prechádzky do rôznych častí našej dediny so sprievodkyňou Olinkou Šipošovou, ktorá nám porozprávala zaujímavú históriu jednotlivých častí obce. Niektoré fakty a príbehy nepoznali ani miestni ľudia a boli milo prekvapení bohatou minulosťou svojho regiónu.

S veľkým šťastím sa nám náhodou podarilo ísť do divadla a vidiet divadelnu hru „Kubo“.

A tiež si užiť dvakrát jednodňový výlet do termálnych kúpeľov v Dunajskej Strede.

Keďže sme boli v plnom prúde a pred letnou dovolenkou sme potrebovali nejaké veľké finále, rozhodli sme sa pre športové hry. A tak 19 júna, 2022 na štadióne OFK sa uskutočnili športové hry seniorov.

 A to bol vrchol všetkých našich aktivít a radosť z toho prekonala všetky naše očakávania.

Po krátkom príhovore starostu obce Pána Jurčika a zavelený:” Športu seniorov zdar“ hry sa začali.

Priala by som si, aby ste tam boli a mohli vidieť to nadšenie, radosť, súťaživosť, flexibilitu a disciplínu všetkých súťažiacich. Tá neskutočná podpora a fandenie všetkých našich dobrovoľníkov a členov klubu. Bol to ďalší dôkaz toho, že súťaživosť, ktorú v sebe nosíme, vekom nikdy nezmizne.

Samozrejme, že nechýbal náš guláš pripravený Veronikou Hanzelovou a jej manželom. Veľa vody, keďže bol horúci a veterný deň, vínko na oslavu, jablká na občerstvenie a výborné domáce pečivo, ktoré nám venovala Pani Vladislava Langerak z Miloslavova.

Z Hamuliakova sa k nám pridali tri členky klubu dôchodcov a každá aktivita ich bavila natoľko, že získali množstvo medailí. Zároveň to inšpirovalo našich členov viac trénovať a pripravovať sa na budúci rok športové hry, na ktoré sa už teraz tešia. Súťažiaci z desiatich disciplin zvládli deväť za dve hodiny. To je rekord, ako sa hovorí „Klobúk dolu“.

Je chvályhodné, že pre seniorov odchod do dôchodku neznamená, že sa končí ich životná aktivita a tento deň bol toho dôkazom.

Všetkým, ktorí prišli, športovali, ale hlavne tým, ktorí zvíťazili, blahoželáme k dosiahnutému výsledku a prajeme veľa zdravia a elánu, aby sa zúčastnili aj budúci rok.

Všetkých ostatných chceme povzbudiť, aby sa pripojili a nabudúce si užili veľa zábavy.

Nie-je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na našich dobrovoľníkov a pomocníkov, pretože bez nich by nebolo možné zorganizovať a zrealizovať také veľké podujatie.

Veľká vďaka patrí týmto veľkým dušiam za ich neuveriteľnú pomoc:

Mirka Gregová, Lukáš Haizer, Michael a Janka Pavlikovci, Paulinka a Katka Galfiové, Olinka Sipošová, Veronika a Rudy Hanzelovci, Miguel Irigoyen, Gabike Galfiovej, Filipko a Lukasko Galfiovi.

Zároveň chcem poďakovať vedeniu štadióna OFK za poskytnutie priestorov a náradia.

S hrdosťou oznamujem, že sa nám zatiaľ podarilo splniť všetko, čo sme si do leta naplánovali.

A veríme, že v ďalšom polroku budeme v našich aktivitách ešte úspešnejší.

Veľa závisí od vás, od vašej účasti, zaujmu a úrovne zapojenia. 

Cicero povedal:

Priateľstvo zlepšuje šťastie a zmierňuje nešťastie tým, že zdvojnásobuje naše radosti a rozdeľuje náš smútok“

Toto vyhlásenie hovorí pravdu o našom klube.

Predsedníčka Jednoty dôchodcov
Zdenka Frčková