Brigáda v Parku M. R. Štefánika 2016

Park M.R.Štefánika - 70 rokov od radikálnej zmeny, t.j. výmeny agátov za lipy, ktorú inicioval a organizoval v roku 1946 jeden z organizátorov presídlenia, prvý slovenský  evanjelický farár, Štefan Bojnák, v obci Nové Košariská

Stalo sa už tradíciou, že jarné upratovanie v Parku M.R.Štefánika organizuje pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika. Bolo tomu tak aj tento rok, a to 15. apríla. Počasie bolo trochu smutné, ale aj tak prišlo 17 členov ( pp. Awadová, Balážová, Ducková-Adamcová, Ďurec, Ďuríková, Ivan Fajnor st., Š. Harušťák, Haukeová, Hubertová, M. Liška, Palkovičová, Pavelková, A. Pepichová, Ševčíková, Tesáriková, Vláčilová, M. Závadová) či sympatizantov Spolku, aby dodali najstaršiemu parku v obci jarný dych. Jarné upratovanie – vyhrabanie trávnatej časti, vyzametanie chodníka, nový náter konštrukcie lavičiek smerovalo ako všetky predchádzajúce roky aj k dôstojnej spomienke na tragickú smrť generála Dr. M. R. Štefánika, ktorú si v našej obci pripomíname od roku 1990 Vlasteneckou pochôdzkou (správa na inom mieste). Po skončení prác zamestnanci obecného úradu odpad odviezli na zberový dvor. Medzi účastníkmi vládla priateľská atmosféra a  na záver ako vidieť z fotografie dobrý pocit z vykonanej práce. Priatelia sa stretli, pri práci si aj porozprávali a veru aj zaspomínali na staré časy. Pripomenuli si aj členov Spolku, ktorí zomreli v uplynulom (M. Fajnor, Š. Fajnor, A. Palanská), či práve v tomto roku(A. Radošovská, rod. Káziková).

Nemôžeme našu krátku správu ukončiť inač ako po iné roky apelom na všetkých, ktorí sa radi prechádzajú v Parku a posedia s priateľmi alebo len prechádzajú ním. Prosíme, buďte k prostrediu ohľaduplní, odpady dávajte tam, kam patria, teda do košov, nie na trávu, či na chodník!

Ďakujeme aj touto cestou nášmu spoluobčanovi p. Mócikovi, ktorý na prázdne miesta po vyschnutí stromov – líp vysadil nové, ktoré sám vypestoval.

O.Reptová

Foto: A. Tesáriková