Spolok rodákov M. R. Štefánika

Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika, Košariská – pobočka Dunajská Lužná
Používaná skratka: Spolok M. R. Štefánika
Zriaďovateľ/forma/ IČO: spolok / 00589462
Rok vzniku: 2006
Kontaktná osoba: Ing.Oľga Reptová
Funkcia v organizácii: predsedníčka pobočky Spolku
Sídlo organizácie: Dunajská Lužná, Školská 259/16
Adresa na poštovný styk: 900 42 Dunajská Lužná, Školská 259/16
Telefón: 02/45980241
Mobil: 0903 959 603
Charakteristika organizácie

Spolok rodákov M. R. Štefánika združuje tých občanov, ktorým leží na srdci spomienka na dielo M.R.Štefánika a na jeho zásluhy o vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov. M.R.Štefánik preslávil a do histórie zapísal nielen jeho rodnú obec – Košariská, ale celé Slovensko. Mnoho našich občanov z časti Nové Košariská sú potomkami presídlencov z tejto obce a okolitých obcí – Priepasné, Lubina, Bzince pod Javorinou sú členmi Spolku rodákov M.R.Štefánika. V roku 2006 prejavili vôľu založiť pobočku a tak aktívnejšie prispievať k napĺňaniu základných atribútov Spolku.

Ide najmä o šírenie jeho myšlienok a objasňovanie významu jeho osobnosti, propagácii myšlienok a upevňovania národného povedomia Slovákov doma i vo svete, k propagovaniu významu jeho odkazu a jeho vplyvu na výchovu občanov k vlastenectvu.

Pobočka má v súčasnosti 45 členov. Spolupracuje s Obecným úradom, Základnou školou, Miestnym odborom Matice Slovenska a Cirkevným zborom ECAV a spolu udržiava družbu s obcami Priepasné a Košariská. Každoročne sa členovia zúčastňujú spomienkových slávností pri výročí tragickej smrti generála M.R.Štefánika na Košariskách a na Bradle. Spolok spoluorganizuje s MO Matice, Základnou školou, Obecným úradom a CZ ECAV v máji v obci Vlasteneckú pochôdzku pri pamätníku M.R.Štefánika pred evanjelickým kostolom za veľkej účasti žiakov základnej školy a ostatnej verejnosti obce. Každoročne spoluorganizuje v lete, najčastejšie v júli pri príležitosti výročia narodenia M.R.Štefánika , zájazd do rodného kraja a tak prispieva k udržiavaniu a upevňovaniu družby medzi obcami Košariská a Priepasné. Zájazdy sú tematicky zamerané na spoznávanie histórie a ľudových tradícií. V októbri pri výročí vzniku prvej samostatnej republiky organizuje stretnutie s rodákmi z týchto družobných obcí s tematickým zameraním na osobnosť M.R.Štefánika z rôznych pohľadov. Na stretnutiach, či sympóziách pravidelne vystupujú s kultúrnym programom žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy.