Jarné upratovanie Parku M. R. Štefánika 2014

Stalo sa už tradíciou, že jarné upratovanie v Parku M. R. Štefánika sa koná pod gesciou pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika. Bolo tomu tak aj tento rok, a to 25. apríla v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod.

Na písomnú, ale aj na výzvu miestnym rozhlasom reagovalo 22 našich spoluobčanov, členov, či sympatizantov spolku. Do jarného upratovania – kosenia, sa ešte pred Veľkou nocou zapojilo aj niekoľko rodín bývajúcich na Košarišskej ulici. Deň pred vyhlásenou brigádou bol park pokosený obecným úradom. Našou úlohou bolo všetko dôkladne vyhrabať, vyzametať, a nielen park, ale aj priestor za parkom smerom ku kostolu. Po skončení prác dobrovoľníci odpad odviezli na zberový dvor.

Medzi účastníkmi vládla skvelá atmosféra a dobrý pocit z vykonanej práce. Priatelia a známi sa stretli, pri práci sa aj porozprávali a veru aj zaspomínali na staré časy. Mnohých účastníkov brigády viažu k parku rôzne spomienky. Ostala medzi nami nezodpovedaná otázka na dátum, resp. rok likvidácie oplotenia parku. Kto vie, nech nám dá, prosím, vedieť.

Tým, ktorí sa na fotke nenájdu sa ospravedlňujeme, ale nestihli sme urobiť kompletnú foto. Preto uvádzame celý menný zoznam účastníkov príjemne stráveného jarného popoludnia, nielen v prospech obce, ale aj v prospech seba samých. Veď sme boli na vzduchu a s priateľmi.

Brigády sa zúčastnili (v abecednom poradí) pp. Awadová Asta, Balážová Zlatica, Ducková-Adamcová Mária, Ďurec Michal, Fajnor Ivan, Haukeová Ľudmila, Hubertová Anna, Harušťák Štefan, Hrajnoha Ján, Jašurová Margita, Kissová Anna, Klčová Anna, Pavelková Eva, Repta Miloslav, Reptová Oľga, Ševčíková Alžbeta, Šúplatová Zdenka, Tesáriková Andrea, Tesárik Marek, Tesárik Marián, Vláčilová Eva a pán exstarosta Cingel Ladislav, ktorý bol ochotný prísť mimo pracovných hodín na zberový dvor a prevziať odpad. Všetkým účastníkom patrí vďaka.

P. S. Prosíme všetkých, ktorí radi chodia do parku za akýmkoľvek účelom, buďte k nemu ohľaduplní a odpady dávajte do košov, teda tam kam, patria a nie na trávu, či na chodník!

A. Tesáriková, pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika.

Foto : A. Tesáriková