Zájazd Senica, Hlboké, Košariská, Priepasné 2014

Spolok rodákov M.R.Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej si pripomenul 134. výročie  narodenia M.R.Štefánika  v rámci dlhodobého projektu Spoznávajme svoju históriu návštevou niekoľkých významných miest  podbradlianskeho kraja.

Horúci deň 19. júl v predvečer 134. výročia narodenia M.R.Štefánika  prežilo  50  členov a sympatizantov Spolku   putovaním za históriou. Navštívili sme mesto Senica, obec Hlboké, Košariská, Priepasné a Bradlo. V rámci prehliadky mesta Senica sme navštívili aj cintorín, na ktorom odpočívajú mnohé významné osobnosti. Básnici, spisovatelia, dejatelia, ako napríklad Štefan Fajnor , významný právnik, ktorý bol švagrom Štefánikovho otca.  Vnašej skupine bola jeho pravnučka pani Ivanová. Ďalej môžeme spomenúť významného maliara J.Mudrocha, tiež v Senici pôsobil L.Novomeský, Ľ.Feldek , ale aj P.O.Hviezdoslav Z cintorína sme sa presunuli do Záhoráckej galérie, v ktorej sme sa mohli oboznámiť s expozíciou tvorby mladých výtvarníčiek , (Lívia Boliešiková, Viera Palárik Margetová, Ľudmila Pilná), ktoré nám ponúkli tému všednej reality, ako každodenný život, vzťah človeka k zvieraťu, ako aj rodinnú pamäť. Ďalšou zastávkou bola obec Hlboké, kde v júli 1843 na Hlbockej ev. fare bola kodifikovaná spisovná slovenčina. Tam  pôsobil 45 rokov  Jozef Miloslav Hurban , jeden z najaktívnejších štúrovcov, vodca slovenského povstania v rokoch 1848-1849..  Okrem iného bol krstným otcom Pavla Štefánika, otca M.R.Štefánika. O jeho živote a jeho aktivitách sme sa dozvedeli pri prehliadke pamätnej izby z úst pani Tomašovej. Navštívili sme aj ev. kostol, v ktorom nám jeho históriu a o pôsobení J.M.Hurbana pútavo porozprávala pani farárka A.Ďurcová.  Neobišli sme ani mohylu J.M.Hurbana, ktorej autorom je architekt Dušan Jurkovič, tiež autor mohyly M.R.Štefánika na Bradle. Naše putovanie pokračovalo návštevou vynoveného Múzea M.R.Štefánika v jeho rodisku, kde sme boli prvými návštevníkmi pred oficiálnym otvorením, ktoré sa konalo 21. júla. Pri Múzeu sa pridal k našej skupine aj náš starosta, pán Jurčík. K pamätníku na dvore Múzea sme položili kvety, ako aj  na cintoríne k hrobom rodičov M.R.Štefánika. Pred Múzeom nás privítali aj starostka obce Košariská, pani Abramovičová, pani farárka Durcová a pani Plačková, predsedníčka Spolku rodákov M.R.Štefánika Košariská s ďalšími členkami výboru: pp.Hrajnohová, čestná občianka obce Dunajská Lužná,  Babiarová, Mikitová, Hazucha  Neobišli sme ani kostol, kde nám sprievodné slovo povedala pani farárka. Autobusom sme „prešli „cez kopec“ a boli sme na nádvorí obecného úradu našej družobnej obce Priepasné. Nevynechali sme  spev našej obľúbenej piesne „V priepasňanskej zemi rastie dub zelený“ pri strome priateľstva  Na stretnutí prezentoval starosta obce Priepasné, pán Czere informácie o tom, čo sa v našej družobnej obci podarilo vylepšiť za ostatné obdobie. Boli sme svedkami vybudovaného malého amfiteátra  a pece, ktorá je symbolom v erbe obce pri Ocú a mohli sme im len zablahoželať k výsledkom. Na návšteve múeza v  rodine Krásnej v časti Batíková, nám pani Krásna opäť pripravila výstavu a expozíciu toho najkrajšieho a najmilšieho, čo jej „múzeum“ skrýva. Od odevov, rôznych súčastí dávneho života – až po chutné maškrty – zázvorníky, fánky, pagáčiky, orechové rožteky a na občerstvenie čerstvú vodu s bylinkami. Čo iné sme si mohli viac priať  po náročnom a veľmi horúcom dni.Potom nás už čakalo len vyvrcholenie nášho putovania. Bradlo nás prijalo vľúdne a my sme sa ocitli s ďalšou kyticou, aby sme vzdali úctu a tichú spomienku na život  M.R.Štefánika a všetko, čo nám zachoval,  - slobodu a prvú štátnosť, ktorá sa stala základom nášho súčasného štátu.. Cesta domov ubehla rýchlo, veď spev sa nezastavil, čo bol znak dobrej nálady a atmosféry a snáď aj dobrého pocitu z prežitého dňa  plného stretnutí s históriou a s  úprimnými ľuďmi. Vďaka všetkým účastníkom tohoročného putovania, aj tým, ktorí prispeli k jeho bezproblémovému priebehu Fotodokumentáciu zabezpečila pani Pavelková a pani Eckhartová, ktorú si môžete  v skrátenej verzii  pozrieť na webovskej stránke obce v časti Zo života obce/Spolok rodákov/Spoznávajme svoju históriu

2014. Teším sa na stretnutie s Vami o rok.

Oľga Reptová

P. S. Pani Tána Uličná mi na druhý deň napísala: ...som šťastná, že som videla na vlastné oči nielen malebný Štefánikovský kraj, informácie, ktoré som počula, dokreslili moje znalosti o našich, možno aj málo spomínaných osobnostiach,...