Spoznávajme svoju históriu – neprestávajme v udržiavaní priateľstva

Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej v rámci dlhodobého projektu „Spoznávajme svoju históriu“ uskutočnil v spolupráci s OcÚ pre svojich členov, sympatizantov a občanov zájazd v sobotu 21. júla 2011 pri príležitosti 132. výročia narodenia generála M. R. Štefánika.

Navštívili sme obce, z ktorých sa v roku 1945 presídlili naši spoluobčania do časti Nové Košariská. Prvou zastávkou bola obec Bzince pod Javorinou, kde sme navštívili pamätnú izbu významnej spisovateľky pre deti Ľudmily Podjavorinskej. Mohli sme v nej pri výklade počuť veľa zaujímavého o jej živote a diele.

Len o štyri kilometre sme sa presunuli do obce Lubina, kde nás čakala sprievodkyňa, aby nám porozprávala tak o histórii obce, ale aj o pamätnej izbe Samuela Štúra, otca jedného zo zakladateľov spisovnej slovenčiny, Ľudovíta Štúra. V nej sme našli aj odkaz o prastarom otcovi – notárovi, pána Erdelského.

V Košariskách, rodisku M. R. Štefánika, sa k našej výprave pridal aj exstarosta pán Cingel so svojimi vnukmi. Po roku sme opäť navštívili expozíciu múzea M. R. Štefánika, položili kvety k pamätníčku na dvore, ako aj pri hrobe jeho rodičov. Naše putovanie pokračovalo do družobnej obce Priepasné, kde nás čakal aj náš vicestarosta pán Solař s manželkou. Po srdečnom privítaní starostom obce pánom Czerem na nádvorí obecného úradu a čestnými občanmi Dunajskej Lužnej pani Hrajnohovou a pánom Valihorom a s ďalšími občanmi – rodákmi sme položili kyticu k pamätníku. Pri strome – dube - priateľstva, ktorý vypestoval pán Ján Jandačka, odhalili pamätnú tabuľku na spomienku jeho zasadenia pred dvoma rokmi, a to pani Hrajnohová a pán Cingel, exstarostovia.

Všetci účastníci stretnutia oduševnene spievali hymnickú pieseň „Na kráľovej holi“ s pridaním dvoch nových slôh, ktoré hovoria o pevnom priateľstve medzi našimi obcami a láske k rodnej zemi.(...v priepasňanskej zemi rastie dub zelený, nesie on priateľstvo lásky k rodnej zemi,...). Autorka veršov je pani Krásna, u ktorej sme boli minulý rok na návšteve izby ľudových tradícií v osade Batíková. Po posedení s priateľmi a občerstvení sme išli na poslednú zastávku nášho celodenného putovania za históriou, a to na Bradlo.

Boli medzi nami aj účastníci, ktorí boli na tomto vzácnom mieste, kde odpočíva jedna z najvýznamnejších osobností nášho národa M. R. Štefánik, prvýkrát a v autobuse hovorili o veľkom dojatí a nezabudnuteľnom zážitku. Najstaršou účastníčkou zájazdu bola pani Sláviková, rodáčka zo Bziniec pod Javorinou a pani Ivanová, ktorá je vnučka bratranca Štefánika, Dr. Dušana Fajnora, (jeho mama a mama Štefánika boli sestry Jurenkové zo Starej Turej). Najmladšími účastníkmi bola Martina Vašáková a Ivan Fajnor.

Prežili sme deň plný zvratov, radostí aj smútku. Verím, že mnohí získali nové priateľstvá, nové informácie, nové zážitky. Ďakujem všetkým účastníkom – bolo nás 55, za príjemné spoločenstvo pri potulkách za históriou a verím, že pestovanie našej historickej pamäte bude pokračovať tak, ako aj upevňovanie vzťahov medzi našimi obcami.

Spolok rodákov M. R. Štefánika v spolupráci s OcÚ bude v tomto projekte pokračovať aj v budúcom roku.

Oľga Reptová, 10.8.2012

Obsiahlejšiu fotodokumentáciu nájdete na webovej stránke – Spolok, ktorú pripravila pani Klčová, ktorej aj touto cestou ďakujem.

1. časť, 2. časť, 3. časť