Malý Veľký muž

MRŠ

Malý veľký muž

Vážení a milí priatelia,

každý rok prežívame rôzne jubileá, bolo tomu tak aj minulý rok – pomenovaný bol rokom „osmičkovým“. Jubileá nám pripomenuli radostné, ale aj presmutné momenty v živote našej spoločnosti. V mnohých z nás však ešte  doznievajú spomienky na storočnicu vzniku našej prvej štátnosti, ktorá uzrela svetlo sveta  po skončení prvej svetovej vojny, dňa  28. októbra 1918. Mali sme možnosť si túto významnú udalosť aj u nás v obci pripomenúť a vzdať hold spoluzakladateľom prvej štátnosti. Veď napokon sa nám to aj patrilo, pretože mnohí naši predkovia z časti Nové Košariská boli a my ich potomkovia sa k nim hrdo hlásime, sme jeho rodákmi. Rodákmi Dr. generála Milana Rastislava Štefánika, (narodil sa na Košariskách, odkiaľ prišli na Dolniaky naši predkovia pred takmer 74 rokmi)  jedného zo spoluzakladateľov prvej ČSR, ktorý spoločne s ostatnými spolupracovníkmi, najmä s prof. T.G. Masarykom  a E. Benešom takpovediac priniesli  - vybojovali slobodu.

Tento rok si pripomenieme tiež významné výročia. Radostné – 30. výročie Nežnej revolúcie 17. novembra. Tá nám prinavrátila  po mnohých rokoch neslobody – slobodu. Smutné – 100. výročie tragickej smrti Dr. generála M. R. Štefánika, ktoré si pripomenieme 4. mája.

Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika pre rok 2019 pripravila pre svojich členov mnohé aktivity, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s uvedeným výročím.

V stredu 20. februára 2019 sme navštívili Radošinské naivné divadlo, aby sme vzhliadli hru s pesničkami, takmer muzikál o M. R. Štefánikovi – mužovi nevšedných činov, ale aj o človeku, ktorému nič ľudské cudzie nebolo. Hru s názvom Malý veľký muž napísal protagonista RND Stanislav Štepka a spolu s hercami RND a SĽUKom vrátili Štefánika z pamätníka do života. Stali sme sa svedkami nielen vzdania úcty, ale hra nám rozšírila poznanie jeho životného diela  a prinútila  nás uvažovať o mieste a poslaní talentu a osobnosti v spoločnosti. V tom nám pomáhal  humor radošincov, ktorý nevyznel ironizujúco, ale priblížil nám jeho optimizmus, šarm, humor a krásne, nevšedné až romantické vízie, ale aj smutné chvíle v jeho bohatom, ale krátkom život.  Za neopakovateľný zážitok sme účinkujúcich odmenili standing ovation a protagonistovi sme poslali kyticu červených ruží s poďakovaním.

V uplynulom fašiangovom čase sme sa stretli v piatok podvečer, 22. februára, aby sme pokračovali  v tradícii pripomienky na fašiangy v živote našich predkov. Na úvod stretnutia nám spestrili chvíle naši známi, mladí priatelia z folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. Ťažko sa opisuje atmosféra, ktorú nastolili tónmi hudby a spevu nielen z lokality kopaníc, ale aj z iných kútov Slovenska. Na všetkých tvárach účastníkov stretnutia bola radosť, a snažili sa  s nimi spievať, to čo  z ich  repertoáru vedeli. Naša vďaka v podaní neutíchajúceho potlesku nemala konca. Program nášho stretnutia pokračoval príhovorom zástupcu starostu obce pána Németha, ktorý nám oi. odovzdal aj pozdrav pána starostu. Nasledovala časť zhodnotenia našej minuloročnej práce a prezentácia aktivít v roku 2019. V stručnosti uvádzame naše plánované aktivity :

- jarné upratovanie Parku M. R. Štefánika -  apríl

- vlastenecká pochôdzka pri príležitosti spomienky 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika - 2. mája o 8. hod. pred ev. kostolom a v kostole

- 4. 5. zájazd na Košariská, Priepasné, Bradlo

- spoluorganizácia futbalového  turnaja s OFK a MO MS o pohár M. R. Štefánika 18. mája dopoludnia na futbalovom štadióne

- 30. 5. – pokračovanie v projekte „poznávame svoju históriu „  zájazd do Nitry

- 21. júla – účasť na spomienkovej  slávnosti pri  139. výročí  narodenia M. R. Štefánika – Košariská, Priepasné, Bradlo

- október – pripomienka 101. výročia vzniku prvej štátnosti

Pripomenuli  sme si aj 10. výročie expedície Spolku rodákov do Polynézie, konkrétne na Tahity(viď foto), ktorej sa zúčastnili aj naši členovia pp. Andrea Tesáriková a Miloslav Repta, pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky observatória na Tahiti. Potom začala neformálna časť nášho stretnutia. V nej  nosili členky a  členovia  na stoly tradičné fašiangové dobroty ( najmä šišky, Božie milosti alebo ak chcete fánky -  či triesky, sadelníky so slivkovým lekvárom, bábovky, pagáčiky a iné sladké a slané maškrty), ktorými prispeli takmer každý spôsobom, akým vedeli. Jedni napiekli, ostatní prispeli finančne, druhí pomáhali pri organizácii, pri upratovaní, pri výbere členského a pod. Všetkým členkám a členom (bol by to dlhý zoznam) patrí úprimná vďaka a medzi nimi aj pani Némethovej a jej kolektívu za vynikajúcu kapustnicu. Pri ďakovaní a lúčení sme nezabudli aj na tých, ktorí  vedú a vozia talentované deti a mládež na netradičné vystúpenia, aby tak šírili radosť a spev.

Čo ešte na záver dodať: M. R. Štefánik,  rodák,  významná osobnosť novodobých slovenských dejín, symbol, o ktorom my, štefánikovci, často a s hrdosťou hovoríme. Avšak, ak sa pozrieme okolo seba, trochu zapochybujeme, že to nie je tak vo všeobecnosti. V uplynulom roku vyšlo niekoľko kníh o ňom, vznikli dve divadelné predstavenia, natáča sa film, ktorého premiéra by mala byť na jeseň, konalo sa mnoho podujatí  rôzneho charakteru na jeho počesť. Toto všetko však nevytvára základ všeobecnému záujmu v takom rozsahu, ktorý by si jeho osobnosť zaslúžila.   Hoci u nás v obci sa uskutočnili – futbalové turnaje, výtvarná súťaž, stretnutia mládeže v knižniciach, rôzne behy, na bicykloch, výstupy na vrchy, zájazdy a pod. Sme jedno z mála ohnísk, ale možno sa rozhoria aj iné.

Ďakujem všetkým, ktorí rôznym spôsobom prispeli k príprave, a mnohým za aktivitu počas uplynulého roka a prosím, aby ste v práci neustávali. A už len niekoľko faktov : naša členská základňa dosiahla počet 110 členov. Členský príspevok je 3 eur. V uplynulom roku nás opustila p. V. Kroupová, rod. Mosnáčková a  začiatkom tohto roka nás opustili pp. Milka Hrajnohová, rod. Sadáková,  Anka Hrajnohová, dcéra kostolníčky Z. Hrajnohovej a dlhoročný, zakladajúci člen Spolku rodákov M. R. Štefánika na Košariskách, pán Ján Kyščiak. V nedávnych dňoch sa dožila naša členka, pani Viera Ivanová (t.č. žijúca v penzióne v Senci, pravnučka bratranca  M. R. Štefánika, Dr. Dušana Fajnora, ktorý v rokoch 1930-1933 pôsobil ako biskup ECAV na Slovensku )významného životného jubilea,  90 rokov. Dňa 19. marca sme ju boli osobne pozdraviť.

Ďakujeme aj obecnému zastupiteľstvu za schválenie dotácie na našu činnosť v roku 2019, ktorú využijeme v zmysle nášho programu a plánu k zviditeľneniu osobnosti M. R. Štefánika, ale aj našej obce. 

O. Reptová

predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v D. Lužnej

Foto: A. Tesáriková, M. Tesárik.

Vienok

 Členovia DFS Vienok  - šíritelia našich prekrásnych piesní a hudby

Fasiangy

 Fašingové stretnutie 22. 2. - pozdrav zástupcu starostu - pána Németha

stretnutie

 O.Reptová otvára stretnutie

návšteva

 Návšteva u pani Ivanovej pri 90-tke

Dátum vloženia: 6. 6. 2019 13:53
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2023 21:11
Autor: Správce Webu