Obsah

Vydarený matično-obecný veľkonočný stolnotenisový turnaj 23.3. 2013

Vydarený matično-obecný veľkonočný stolnotenisový turnaj 23.3. 2013

Vydarený matično-obecný veľkonočný stolnotenisový turnaj 23.3. 2013

 

Vydarený matično-obecný veľkonočný stolnotenisový turnaj 23.3. 2013 v Dunajskej Lužnej o Putovný pohár starostu obce – 17. ročník

Organizátori: MO Matice slovenskej, Základná škola, Obecný úrad, Obecný futbalový klub

Záštita : Štefan Jurčík - starosta obce

Garant: Stanislav Bajaník – predseda MO Matice slovenskej

Spolupráca: Základná škola, Obecný úrad, Obecný futbalový klub, Obecný športový klub

Miesto: Telocvičňa  ZŠ

Účasť:  51 občanov

Súťažiaci: 32 občanov

Kategórie: dievčatá, ženy, žiaci, dorast, muži

Rozhodcovské služby: Obecný športový klub

Výsledky:

dievčatá – 1. Miška Mičková, 2. Katka Kičinová, 3, Simonka Záhoráková

ženy – 1. Jasna Káčerová ,2. Eva Sabolová

žiaci- 1. Dominik Káčer, 2. Marek Paľaga, 3. Goran Káčer

dorast – 1. Ľudovít Svoboda, 2. Adam Čúzy, 3. Viliam Paľaga

 muži – 1. Jozef Beleš, 2. Marek Káčer, 3. Bohuš Mička

Putovný pohár starostu obce na r. 2013 – 2014 – Ľudovít  Svoboda

Sponzori:

Obecný úrad – ceny

Obecný futbalový klub – medaily

MO Matice slovenskej – diplomy, občerstvenie, manažment, propagácia

Základná škola – prevádzka telocvične

Fotodokumentácia:  V.D. Tapalagová ( v prílohe)

MO Matice slovenskej  vyslovuje poďakovanie všetkým spoluorganizátorom, sponzorom, súťažiacim, prítomným za príjemný, športový, priateľský priebeh aj tohto ročníka matično – obecného stolnotenisového turnaja. MO MS pripravuje na Vianoce 2013  jedenásty  vianočný stolnotenisový turnaj o Putovný pohár predsedu  OFK J. Jánošíka v Dunajskej Lužnej.                  

Dunajská Lužná 25.3.2013

Stanislav Bajaník
predseda      
MO Matice slovenskejVytvorené: 2. 8. 2014
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2014 14:45
Autor: