Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2013

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2013

V roku 2013  bola prepravná služba poskytnutá v 1033  prípadoch, z toho:

pre občanov

z Dunajskej Lužnej

700

t.j.

67,8 %

 

 

           

z Miloslavova

110

 

10,6 %                     

z Kalinkova

90

8,7 %

z Hamuliakova

133

12,9 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

 

 

 

 

ZŤP

262

t.j.

25,4 %

Dôchodcom

705

 

68,2 %

Invalidným dôchodcom

34

3,3 %

Rodičom s deťmi

32

3,1%

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 27 072 km s celkovou spotrebou PHM

1 925,90 l pri priemernej spotrebe 7,1 / 100 km /Dunajská Lužná 14 987 km, Kalinkovo 3 331 km, Miloslavov 3 862 km,  Hamuliakovo  4 892 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2013  predstavuje čiastku 5 234,30 Eur,  priemerné mesačné výdavky predstavujú čiastku 2 102,85 Eur, cena 1 km – 0,93 eur.

Na úhrade výdavkov sa podieľali  aktéri prepravnej služby nasledovne:

 

  • obce

75,3 %

 

  • klienti – občania

17,2 %

 

  • o.z. – zdroje z 2% a sponzori

7,5 %