Kovačická detská svadba

V rámci umeleckého turné Kovačickej detskej svadby (slovenské deti z Kovačice – Srbsko)  zorganizoval MO Matice slovenskej ich pobyt 14. 7. 2016 aj v Dunajskej Lužnej, kde navštívili pomník M. R. Štefánika, evanjelický a.v. chrám, stretli sa s evanjelickým detským táborom, pozdravom p. farárky D. Ružekovej, ďalšími predstaviteľmi cirkevného zboru.  M. R. Štefánikovi, táboru a nám zaspievali niekoľko slovenských kovačických piesní a biblických textov.  Obed  zásluhou MO MS im bol podaný v našej obci s náležitými darmi a historickým výkladom. MO MS ďakuje v mojom mene  za podporu slovenským deťom zo srbskej Kovačice: ObÚ, Š. Jurčíkovi, OFK, J. Jánošíkovi, ZŠ, I. Slobodníkovej,  KDH,  F. Starečkovi, J. Némethovi, fy Dobré jablká J. Vozárovi, spoločnosti GP Real, J. Géhrymu a spol.,  J. Hanzelovi, Reštaurácii u Zola, ECAV D.E. Ružekovej,  všetkým z Dunajskej Lužnej. Pokúsime sa tento unikátny program čo najskôr priniesť  k nám aj na horný Žitný ostrov  do obcí, kde  s nami žijú aj vojvodinskí Slováci.

19.7.2016
Za výbor MO MS Stanislav Bajaník