Vlastenecká pochôdzka 2013

Pri príležitosti 94. výročia tragickej smrti gen. dr. M.R.Štefánika Miestny odbor Matice slovenskej, Obecný úrad, Základná škola, Evanjelický cirkevný a.v. zbor v Dunajskej Lužnej pripravili 23. ročník pietnej spomienky na tragickú smrť tejto významnej osobnosti. Väčšina žiakov ZŠ pochodovala od školy k pomníku M.R. Štefánika v obci za sprievodu dychovej hudby MV SR a hostí (predstavitelia OÚ, MO MS, Spolku rodákov, ZŠ a i. ). Po uložení vencov k pomníku M.R. Štefánika (ozvučenie – MSK) sa účastníci presťahovali do evanjelického a. v. chrámu, kde ZŠ pripravila pietny program, a kde sa prihovorili: E.D. Ružeková, Š. Jurčík, O. Reptová, S. Bajaník. Po programe delegácia obce (starosta OÚ, prednostka OÚ, zástupkyňa riaditeľky ZŠ so sprievodom) a časť žiakov prešla na pochod v Ivanke pri Dunaji a na program pietnej spomienky pri mohyle tragickej smrti. Všetci účastníci v Ivanke pri Dunaji (cca 400 žiakov ), predstavitelia kancelárie prezidenta SR, NR SR, EÚ parlamentu, BSK, MS, legionárskych spolkov, obcí, škôl a ďalších hostí položili k mohyle vence vďaky. Obe pietne spomienky ozdobili symbolické prelety holubov členov Spolku chovateľov holubov v obci ( P. Rybár, F. Konrád, V. Hanuliak) na čele s predsedom J. Gerym. Na konci programu prijali vyhlásenie, v ktorom navrhujú MŠ SR rok 2014 vyhlásiť za Rok M.R. Štefánika pri príležitosti 100. výr. začiatku prvej svetovej vojny a 95. výročia tragickej smrti M.R. Štefánika. Garant: MO Matice slovenskej vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do piety a dôstojnosti tohto tradičného a ojedinelého podujatia na Slovensku, v slovenskom i neslovenskom zahraničí.

Stanislav Bajaník
predseda MO Matice slovenskej
Dunajská Lužná