Rok 2017

Rok 2017

Flash správa- BSK, naša obec a pobočka Spolku rodákov M.R.Štefánika v Prahe

Pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša a starostu obce Dunajská Lužná pána Štefana Jurčíka sa v dňoch 19. – 21.5. 2017   uskutočnil tematický zájazd do Prahy pod názvom „Poznávame svoju históriu – po stopách spoluzakladateľa prvej ČSR – M. R. Štefánika“, ktorý pripravila pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika  v Dunajskej Lužnej. Touto akciou sme otvorili spomienku na 100. výročie vzniku prvej ČSR, ktoré vyvrcholí  budúci rok. Účastníkmi zájazdu  boli predovšetkým členovia pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej a jej sympatizanti, starosta obce a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja. Oficiálnym  bodom programu zájazdu  bolo spomienkové stretnutie v piatok 19. mája  o 17.15 hod. na Petříne pri soche M. R. Štefánika pre hvezdárňou, ktorá nesie jeho meno. V rámci stretnutia sme položili k soche vence a predsedníčka pobočky Spolku, Oľga Reptová, vo svojom príhovore stručne  pripomenula  význam vzniku prvej ČSR pre Slovákov, ako aj Štefánikov podiel na jej  vzniku.

Spomienkového stretnutia sa zúčastnili  zástupca veľvyslanectva SR v ČR pán Kalinka, ako aj zástupcovia Spoločnosti M.R.Štefánika v Prahe pod vedením pána Dr. Čelku a zástupcovia CZ ECAV v Prahe, ktorí sa k účastníkom tiež prihovorili.

Program zájazdu pokračoval v sobotu a v nedeľu prehliadkou pamätihodností Prahy, medzi ktorými nechýbala návšteva Pražského hradu, Malostranského  námestia, Karlovho mostu, Klementina, Staromestského námestia a Orloja, Prašnej brány a ďalších zaujímavostí. V nedeľu sme si prezreli evanjelický kostol sv. Michala v Jirchářích, kde  sme sa zúčastnili aj Služieb Božích, po ktorých sme zotrvali v záhrade pri kostole v družnej diskusii pri občerstvení, ktoré nám krajania pri tejto príležitosti pripravili.

Obec a pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.

O.Reptová

Dátum vloženia: 24. 5. 2017 13:06
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2017 13:08