Členovia OMPDL

Predsedníctvo obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná

Adam Csanyi

predseda obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná

Tomáš Vircsík

1. podpredseda obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná

Lukáš Rehák

2. podpredseda obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná

Ďalší členovia obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná

Tamara Trebulová