Obsah

Oznamy

23.09.2020 - 22.10.2020

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 22.10.2020

Detail Úradné oznamy

18.09.2020 - 31.10.2020

Opatrenie RÚVZ BA č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.9.2020

Detail Úradné oznamy

17.09.2020 - 30.09.2020

Našli sa kľúče na Malinovej ulici

Detail Rozhlas

04.09.2020 - 30.09.2020

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 30.09.2020

Detail Úradné oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov,                   domov a bytov 2021

MAPOVÝ PORTÁL OBCE

mobec

KORONAVÍRUS - COVID-19

KORONAVIRUS

 Rozkliknite obrázok

Kultúrne podujatia

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ

zs

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške 4 652,00 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.